psycho praktijk leusden
 Home  |  Over de praktijk  |  Aanmelding  |  Werkwijze  |  Medewerkers  |  Kosten  |  Contact 
 ONZE MEDEWERKERS
Guido Mulder (1955)
Praktijkhouder
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog,
eerstelijnspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog,
cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut, schematherapie
Trainer/coach/opleider van diverse cursussen en opleidingen
in eigen beheer en voor PAO, RINO, Cure & Care en inservicetrainingen.
Lid NIP, NVO, VGCt, NVP, LVVP, VKJP, VPPE, BIG geregistreerd, lid VPPE, bestuurslid Jeugd VGCT

Als klinisch psycholoog/psychotherapeut en gedragstherapeut heb ik 14 jaar gewerkt in het UMC Utrecht op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast behandel ik al 30 jaar in mijn eigen praktijk zowel kinderen, jeugd als volwassenen.
Specialisaties zijn o.a. depressies, ADHD, autisme, rouw- en verlieswerking, partnerrelatietherapie, EMDR bij angststoornissen, burn-out, coaching bij reďntegratie. Meestal werk ik kortdurend, oplossingsgericht met cognitief gedragstherapeutische technieken.


Esther Spruyt (1973)
GZ-psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut i.o.
EMDR-therapeut
Lid LVVP, VPPE, BIG geregistreerd

Ik ben sinds 2011 werkzaam in de Psycho Praktijk als GZ-psycholoog/orthopedagoog. Binnen de praktijk werk ik met kinderen en jongeren met verschillende gedrags-en ontwikkelingsproblemen. Hierbij valt te denken aan verwerking rondom scheiding of rouw, stemmings- en angstproblemen, ADHD, autisme, faalangst en overige gedragsproblemen op diverse gebieden. Ouders worden betrokken door middel van ouderbegeleiding. Indien nodig overleg ik ook met de betrokken personen van school, zoals docenten, IB-ers en RT-ers. Naast behandeling verricht ik, indien nodig, diagnostisch persoonlijkheidsonderzoek en intelligentie-onderzoek. Ik werk voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte benadering, ouderbegeleiding en EMDR (met betrekking tot trauma verwerking).


Odette Hamburg (1953)
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut, schematherapie
Lid LVVP, VPPE, BIG geregistreerd

Ik ben afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog en ben me daarna gaan specialiseren in de psychotherapie. Mijn hoofdopleiding in de psychotherapie is de “client centered methode”(Rogeriaans), maar in de loop der jaren heb ik mij ontwikkeld tot eclectisch psychotherapeut, d.w.z. dat ik methoden gebruik uit verschillende therapiestromingen.
Ieder mens is uniek en mijn behandeling pas ik daarop aan. Ik ben bij iedere client benieuwd naar zijn of haar problematiek en het persoonlijke verhaal dat daarachter schuil gaat. Ik geef ook EMDR behandelingen. Ik ben werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, de RIAGG en een algemeen ziekenhuis. Met veel plezier werk ik vanaf 2006 bij de Psycho Praktijk Leusden.


Greetje Brussaard (1955)
Arts GGZ, psychotherapeut, EMDR-therapeut, schematherapeut
Lid LVVP, VKJP (lid specialist), KNMG, VPPE, VGCt (asp), register schematherapie, BIG geregistreerd

Ik ben afgestudeerd als arts en ben me daarna gaan specialiseren in de preventieve jeugdgezondheidszorg. Hierbij heb ik in mijn werk bij de GGD Utrecht en Gelre-IJssel veel ervaring opgedaan met jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen en het samenwerken met ouders, (speciaal) onderwijs en hulpverlening.
Vervolgens ben ik me gaan specialiseren als psychotherapeut binnen een grote GGZ-instelling (GGZ Centraal/Fornhese). Ik ben tot 2016 een aantal jaren werkzaam geweest binnen het behandelprogramma voor spoedeisende en complexe zorg. Mijn speciale aandachtsgebieden zijn o.a. AD(H)D, autismespectrum stoornissen, PDD-NOS, stemmingsstoornissen (o.a. depressie), agressie regulatie problemen, angst- en paniekklachten en onbegrepen lichamelijke klachten.
Mijn interessegebied is het werken met verschillende methoden van o.a. cognitieve gedragstherapie, mentaliserende behandelingen, schematherapie en EMDR.
Daarnaast ben ik vanuit mijn medische beroepsachtergrond bevoegd om medicatie voor te schrijven ter ondersteuning van een behandeling (ADHD). Hierbij is er ook consultatie van een (kinder- en jeugd)psychiater. Naast het werken met kinderen en jongeren, behandel ik ook volwassenen.


Marianne Raven (1971)
GZ-psycholoog, orthopedagoog, registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, psychotherapeut i.o.,EMDR-therapeut
Lid NIP, VPPE, BIG geregistreerd

Ik ben GZ-psycholoog en orthopedagoog. Voordat ik in de praktijk ging werken, was ik werkzaam in zowel de jeugdhulpverlening (Jongerenhuis Harreveld en De Hoenderloo Groep) als de kinder- en jeugdpsychiatrie (Dr. Leo Kannerhuis en Centrum Autisme in Leiden).
Ik behandel kinderen en jongeren met allerlei gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Ik heb mij gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met autisme, PDD-NOS, MCDD, Stoornis van Asperger, ADHD, angst- en stemmingsstoornissen en selectief mutisme.
Naast de behandeling van de kinderen ondersteun ik de ouders in de vorm van ouderbegeleiding en oudertraining. Ook ga ik vaak naar de schoolvoor observatie en om met de docent of intern begeleider te overleggen.
Ik verricht ook diagnostisch, persoonlijkheids- en intelligentie-onderzoek bij kinderen. Mijn werkwijze is meestal cognitief gedragstherapeutisch. Andere technieken zijn EMDR, oplossingsgerichte therapie en COGMED- training voor het verbeteren van de concentratie. Naast mijn werk in de praktijk werk ik met veel plezier als docent voor diverse opleidingen, o.a. bij de RINOgroep Utrecht.


Annemieke Vogel (1974)
GZ-psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut, COGMED-trainer, schematherapie
Lid NIP, VGCt, VPPE, BIG geregistreerd

Nadat ik bijna 10 jaar bij de RIAGG in Zuid-Holland heb gewerkt, werk ik sinds 2006 in deze praktijk. In 1998 ben ik begonnen te werken als orthopedagoog. In deze functie heb ik me gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en opvoedingsproblemen bij kinderen en jeugdigen. Denk hierbij ook aan vragen over AD(H)D, autisme, angsten, trauma, somberheid, negatief zelfbeeld en problemen die kinderen kunnen ervaren in verlies- en scheidingssituaties.
Naast het werken met kinderen en jongeren werk ik, inmiddels al 10 jaar, graag met volwassenen, zowel in kortdurende als langer durende behandeltrajecten. Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van trauma, negatief zelfbeeld, angsten en depressie.
In het werken met zowel kinderen, jongeren en volwassenen zie ik het iedere keer weer als een uitdaging om mensen het vertrouwen te geven om samen met de belangrijke andere mensen in hun omgeving, verder te kunnen met hun leven.


Marielle de Wilt (1967)
Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog,
kinder- & jeugdpsycholoog specialist,
cognitief gedragstherapeut, systeemtherapeut, EMDR-therapeut
Lid NIP, NVO, LVVP, VGCt, NVRG, VPPE, BIG geregistreerd

In mijn loopbaan heb ik langdurig als hulpverlener gewerkt bij het Ambulatorium, een hulpverleningsinstelling verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hier werkte ik met kinderen en hun ouders en later behandelde ik ook volwassenen. Ik ben werkzaam geweest in de volwassenenzorg in grote GGZ-instellingen (o.a. De Grote Rivieren, Bosman GGZ) en in algemene ziekenhuizen (Diakonessenhuis,Groene Hart Ziekenhuis).
Sinds deze laatste setting heb ik een speciale affiniteit voor mensen met levensvragen/ zingevingsvragen in moeilijke fasen van hun leven, zoals het moeten nemen van zware beslissingen of het verwerken van tegenslag. Verder behandel ik mensen met angst- en stemmingsproblemen, rouw en burnout-klachten. Ook werk ik met EMDR. Naast het werken in deze praktijk, train ik huisartsen-in-opleiding bij het UMC.


Sandra Bonte (1982)
Klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut
Lid NVGZP, LVVP, BIG geregistreerd

In ben sinds 2016 werkzaam in deze praktijk als klinisch psycholoog/psychotherapeut. Dit combineer ik met mijn werkzaamheden voor een grote RIBW instelling (Kwintes) als klinisch psycholoog en programmaleider van een behandelprogramma voor jong volwassenen.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij Dimence, een GGZ-instelling in het oosten van het land, waar ik begon als basispsycholoog en vervolgens de GZ-opleiding (accent kinderen & jeugd) mocht voltooien. Aansluitend heb ik de opleiding tot klinisch psycholoog (kind & jeugd) gevolgd bij GGZ-Centraal Fornhese te Amersfoort. Hier heb ik gewerkt met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en vanzelfsprekend ook met hun ouders, leerkrachten en overige begeleiders.
Ik heb zowel ervaring met verschillende vormen van diagnostiek als met het geven van psychotherapeutische behandelingen. Het lijkt me een grote uitdaging om mijn ervaring in het werken met jong volwassenen uit te breiden naar het werken met volwassenen, gebruikmakend van het ontwikkelingspsychologisch perspectief.
Mijn stijl is oplossingsgericht, pragmatisch en vraaggericht. In mijn behandelingen maak ik gebruik van theorie en technieken uit diverse theoretische stromingen, waaronder de cognitieve gedragstherapie en de inzichtgevende psychotherapie.


Nelleke Mulder-Verweij (1958)
praktijkmanager

Samen met mijn man Guido Mulder, de praktijkhouder, werk ik sinds 2000 full-time in onze psychologenpraktijk als de praktijkmanager. Mijn werk bestaat uit alle administratieve en secretariele werkzaamheden, zoals de boekhouding, agendavoering, algemene planning van werkzaamheden, contractvoering met zorgverzekeraars, telefoon en declaraties.
Daarnaast voer ik de planning en bijkomende werkzaamheden uit van ons post-academisch opleidingsinstituut Davinci Traject voor cursussen en trainingen in de cognitieve gedragstherapie.
Eerst deed ik al het werk voornamelijk in de avonduren, naast mijn eigen baan. Maar toen Guido in 2000 volledig zelfstandig in de praktijk ging werken, heb ik mijn eigen baan opgezegd om ook helemaal in onze praktijk te gaan werken. Dat is mij goed bevallen. Hierdoor zijn we op kantooruren goed te bereiken en kunnen we iedereen meteen te woord staan. Zeker nu ik in onze nieuwe praktijk ook mijn eigen kantoor heb en ik iedereen kan helpen die bij mij binnenkomt. Dat werkt voor de cliënten erg prettig en ook voor de collega's die met een kopje koffie tussendoor vaak even komen overleggen en bijpraten.