Marjolein van Leeuwen (1968)

BIG 09050525025 klinisch psycholoog, 29050525016 psychotherapeut

Kwalititeitsstatuut >>

Tot 2019 heb ik als (GZ-) psycholoog en psychotherapeut ruim 20 jaar gewerkt bij twee grote GGZ instellingen, de BAVO-RNO (nu Parnassia) en Altrecht Jeugd, waarna ik, vanuit de behoefte aan een meer kleinschalige werkplek,  de overstap heb gemaakt naar Psycho Praktijk Leusden.

Ik heb met name ervaring op het gebied van diagnostiek (ook intelligentie-onderzoek) en behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-25 jaar. Ik heb veel expertise op gebied van autisme. Daarnaast heb ik ruime ervaring opgedaan met de behandeling van angsten, verwerking van nare gebeurtenissen (trauma), zelfbeeld, depressie, AD(H)D.  

Bij minderjarige kinderen worden ouders vanzelfsprekend betrokken bij de behandeling van hun kind om verandering mede te kunnen bewerkstelligen. Dat kan zijn in de vorm van ouderbegeleiding of gezinsgesprekken. Ook is er, indien nodig, contact met  leerkrachten of andere betrokkenen vanuit de schoolomgeving en hulpverleners vanuit buurt- en jeugdteams.

Als psychotherapeut heb ik een analytische opleiding gehad, maar ik heb me de laatste jaren meer ontwikkeld richting de meer pragmatische (“doe gerichte”) cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Daarnaast maak ik veel gebruik van EMDR in de behandeling.