Kosten

GGZ hulp is onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Daarvoor was dat de eerste- en de tweedelijns psychologische zorg. Onze praktijk biedt deze twee nieuwe vormen van zorg. Afhankelijk van uw hulpvraag en de inschatting van uw huisarts cq verwijzer en onze behandelaar in de praktijk, ontvangt u zorg vanuit de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Wij hebben contracten GGZ met alle zorgverzekeraars en onderliggende labels: CZ/OHRA/Deltalloyd, Menzis, VGZ (IZA/IZZ/UNIVE), DSW, Zilveren Kruis/ACHMEA en De Friesland.
 

Generalistische Basis GGZ

De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek. Vermoedt de huisarts dat er een psychische (DSM-IV) stoornis aanwezig is, dan kan de huisarts doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (de oude eerstelijnszorg).
De huisarts maakt op grond van 5 criteria een afweging:
1. Is er sprake of een vermoeden van een DSM-IV stoornis?
2. Wat is de ernst van de stoornis?
3. Wat is het risico dat de client loopt?
4. Hoe complex zijn de klachten?
5. Hoe is het beloop van de klachten?
De Generalistische Basis GGZ is kortdurend en verdeeld in 4 produkten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch, oplopend van 294 minuten tot 753 minuten per jaar. Aan het eind van de behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Deze zorg zit in het Basispakket. Voor 2016 heeft u alleen rekening te houden met het Eigen Risico van (minimaal) 385 euro voor de gezondheidszorg per jaar. Er is geen Eigen Bijdrage meer. Kinderen tot 18 jaar hebben geen Eigen Risico.
 

Gespecialiseerde GGZ

Deze zorg (de oude tweedelijnszorg)is een intensiever behandeltraject met een DSM-IV stoornis. U wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in uw Basispakket. Uw behandelaar/psychotherapeut opent administratief op de computer een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) en houdt hiermee alle activiteiten bij rondom uw behandeling. Na afsluiting van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. In 2016 is uw Eigen Risico voor de gezondheidszorg (minimaal) 385 euro. Er is geen Eigen Bijdrage meer. Kinderen tot 18 jaar hebben geen Eigen Risico.

Jeugdzorg GGZ

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onze praktijk heeft voor kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar een GGZ-contract met de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Leusden, Achterveld, Woudenberg, Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Als u in een van deze gemeenten woont, kunt u uw kind bij ons aanmelden. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts of van het sociaal team.
Wij hebben in 2017 geen contract met de regio Food Valley, waaronder o.a Hoevelaken, Scherpenzeel en Barneveld vallen. Als u in de regio Food Valley woont, kunt u contact opnemen met het wijkteam of sociaal team van uw gemeente voor GGZ hulp voor uw kind.
 

1nP

De GZ-psychologen in onze praktijk zijn ook aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele hulpverleners, die Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ aanbiedt. Voor verwijzing naar een professional aangesloten bij 1nP is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie over 1nP kunt u lezen op de website www.1np.nl. De behandeling via 1nP wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het aanvragen en toekennen kan soms enige tijd duren, afhankelijk van de wachtlijst en beschikbaar budget van 1nP. Na toekenning wordt uw behandeling na afsluiting rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ook hier gelden de regels van het Eigen Risico van 385 euro per jaar. Kinderen tot 18 jaar hebben geen Eigen Risico.

Particulier tarief

In 2018 bedraagt het particuliere tarief voor een psycholoog € 101,03 (Onverzekerde Zorg/OVP) per gesprek van 60 minuten.
Bij onderzoeken (psychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, intelligentie- of diagnostisch onderzoek) en andere afspraken, zoals thuis- en schoolbezoeken wordt een uurtarief van € 90,00 voor BGGZ aangehouden en een bedrag van € 100,00 voor SGGZ.
Intelligentie-onderzoeken worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor van ons een factuur voor de gemaakte contact- en werkuren. Ook de COGMED-training voor verbetering van het werkgeheugen wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Hiervoor kunnen wij u een offerte aanbieden.

Uw behandelaar kan u over de verschillende mogelijkheden informeren.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars een GBGGZ en een SGGZ contract, zodat behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed worden via het Basispakket.

We brengen € 50,00 bij u in rekening, als u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt of niet verschijnt op een afspraak (no show).