Kosten

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is GGZ hulp onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Onze praktijk biedt deze twee vormen van zorg. Afhankelijk van uw hulpvraag en de inschatting van uw huisarts cq verwijzer en onze behandelaar in de praktijk, ontvangt u zorg vanuit de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

In 2023 hebben wij contracten GGZ met alle zorgverzekeraars en hun onderliggende labels: CZ/OHRA/Nationale Nederlanden, Menzis/Anderzorg, VGZ (IZA/IZZ/UNIVE, e.a.), DSW, Zilveren Kruis/ACHMEA/De Friesland, Caresq, Zorg en Zekerheid, ENO, ASR en ONVZ.

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering exclusief uw Eigen Risico per kalenderjaar.

Generalistische Basis GGZ

De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek. Vermoedt de huisarts dat er een psychische (DSM-IV) stoornis aanwezig is, dan kan de huisarts doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ als de inschatting is dat de zorg kortdurend zal zijn. Deze zorg zit in uw basispakket.

Gespecialiseerde GGZ

Deze zorg is een intensiever behandeltraject met een DSM-V stoornis voor volwassenen vanaf 18 jaar. U wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in uw basispakket. 

Facturatie in het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Per 2022 kent de GGZ een nieuw declaratiesysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Uw behandeling zal elke maand bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd met een overzicht van de consulten, zoals u al gewend bent van de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. U ziet op de rekening een overzicht wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Ook ziet u op de rekening de zorgvraagtypering (de zorgvraag en hulpinzet).

De behandelingen kunnen zijn: consulten diagnostiek, consulten behandeling, consulten MDO (intercollegiaal overleg) en consulten digitaal contact (email).

Voor verdere informatie, zie De Nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondsheidszorg

Jeugd GGZ

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onze praktijk heeft voor kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar een Jeugd GGZ-contract met de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Leusden, Achterveld, Woudenberg, Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Als u in een van deze gemeenten woont, kunt u uw kind bij ons aanmelden. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts of van het sociaal team of wijkteam. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen Eigen Risico. Alle kosten worden door de gemeente betaald.


Wij hebben in 2023 geen contract met de regio Food Valley voor jeugd GGZ waaronder o.a Hoevelaken, Scherpenzeel en Barneveld vallen. Als u in de regio Food Valley woont, kunt u contact opnemen met het wijkteam of sociaal team van uw gemeente voor GGZ hulp voor uw kind.
 

Particulier tarief

In 2022 bedraagt het particuliere tarief voor een psycholoog € 124,16 (Onverzekerde Zorg/OVP) per gesprek van 60 minuten, als de hulp niet onder de verzekerde zorg valt. Deze zorg zit niet in het basispakket van de zorgverzekering en facturen kunt u niet laten vergoeden door de zorgverzekering.
 

Losse intelligentie-onderzoeken voor volwassenen worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor van ons een factuur voor de gemaakte contact- en werkuren. 

Uw behandelaar kan u over de verschillende mogelijkheden informeren.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars een Basis GGZ en een SGGZ contract, zodat behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed worden via het Basispakket (exclusief het Eigen Risico). Het Eigen Risico geldt per kalenderjaar.

We brengen € 50,00 bij u in rekening, als u een afspraak binnen 2 werkdagen van te voren afzegt of niet verschijnt op een afspraak (no show).

Wij werken met de betalingsvoorwaarden van de LVVP. (zie PDF >>)