Kosten

GGZ hulp is onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Daarvoor was dat de eerste- en de tweedelijns psychologische zorg. Onze praktijk biedt deze twee vormen van zorg. Afhankelijk van uw hulpvraag en de inschatting van uw huisarts cq verwijzer en onze behandelaar in de praktijk, ontvangt u zorg vanuit de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

In 2021 hebben wij contracten GGZ met alle zorgverzekeraars en hun onderliggende labels: CZ/OHRA/Nationale Nederlanden, Menzis/Anderzorg, VGZ (IZA/IZZ/UNIVE, e.a.), DSW, Zilveren Kruis/ACHMEA/De Friesland, Caresq en VRZ.

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering exclusief uw Eigen Risico.
 

Generalistische Basis GGZ

De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek. Vermoedt de huisarts dat er een psychische (DSM-IV) stoornis aanwezig is, dan kan de huisarts doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (de oude eerstelijnszorg).

De Generalistische Basis GGZ is kortdurend en verdeeld in 4 produkten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch, oplopend van 294 minuten tot 753 minuten per jaar. Deze zorg is er voor volwassenen vanaf 18 jaar. Aan het eind van de behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Deze zorg zit in het Basispakket. Voor 2021 heeft u alleen rekening te houden met het Eigen Risico van (minimaal) 385 euro voor de gezondheidszorg per jaar. De rest wordt door uw zorgverzekeraar betaald. 
 

Gespecialiseerde GGZ

Deze zorg (de oude tweedelijnszorg)is een intensiever behandeltraject met een DSM-V stoornis voor volwassenen vanaf 18 jaar. U wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in uw basispakket. Uw behandelaar/psychotherapeut opent administratief op de computer een DBC (Diagnose-Behandel-Combinatie) en houdt hiermee alle activiteiten bij rondom uw behandeling. Na afsluiting van uw behandeling declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. In 2021 is uw Eigen Risico voor de gezondheidszorg (minimaal) 385 euro. Er is geen Eigen Bijdrage meer. 

Jeugdzorg GGZ

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Onze praktijk heeft voor kinderen en jeugd van 0 tot 18 jaar een GGZ-contract met de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Leusden, Achterveld, Woudenberg, Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten. Als u in een van deze gemeenten woont, kunt u uw kind bij ons aanmelden. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts, de jeugdarts of van het sociaal team of wijkteam. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen Eigen Risico. Alle kosten worden door de gemeente betaald.


Wij hebben in 2021 geen contract met de regio Food Valley, waaronder o.a Hoevelaken, Scherpenzeel en Barneveld vallen. Als u in de regio Food Valley woont, kunt u contact opnemen met het wijkteam of sociaal team van uw gemeente voor GGZ hulp voor uw kind.
 

Particulier tarief

In 2021 bedraagt het particuliere tarief voor een psycholoog € 114,41 (Onverzekerde Zorg/OVP) per gesprek van 60 minuten, als de hulp niet onder de verzekerde zorg valt.

Intelligentie-onderzoeken worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor van ons een factuur voor de gemaakte contact- en werkuren. Ook de COGMED-training voor verbetering van het werkgeheugen wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Hiervoor kunnen wij u een offerte aanbieden.

Uw behandelaar kan u over de verschillende mogelijkheden informeren.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar hebben wij met alle zorgverzekeraars een Basis GGZ en een SGGZ contract, zodat behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed worden via het Basispakket (exclusief het Eigen Risico).

We brengen € 50,00 bij u in rekening, als u een afspraak minder dan 24 uur van te voren afzegt of niet verschijnt op een afspraak (no show).