PSYCHO PRAKTIJK LEUSDEN
KVK 32151987

Hoofdvestiging: Groepsekom 22, 3831 RH Leusden

Nevenvestiging: Gezondheidscentrum Tabaksteeg, (praktijkruimte in de Mediq Apotheek), Willem Alexanderhof 1, 3832 JN Leusden-Zuid

Op kantooruren (09.00 - 17.00 uur) van maandag t/m donderdag is de praktijkmanager direct bereikbaar op tel. 033-4950974. Op andere momenten graag de voicemail inspreken, dan wordt u teruggebeld.
Of mailen naar: info@psychopraktijkleusden.nl

Routebeschrijving

Onze hoofdvestiging is te vinden in nieuwbouwwijk 't Vliet aan de noordkant van Leusden. Vanaf de A28 Amersfoort-Utrecht afslag Leusden nemen. Graag parkeren aan het begin van de straat om overlast te voorkomen. Als u naast de praktijkdeur aanbelt op de bel van de behandelaar, gaat de deur open en kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. U wordt opgehaald.

Er zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag ook afspraken mogelijk in onze nevenvestiging in Gezondheidscentrum Tabaksteeg in Leusden-Zuid. U vindt ons in de Mediq Apotheek. Behandeling is volgens afspraak. Als u plaatsneemt aan de leestafel in de apotheek, wordt u door de behandelaar opgehaald naar de spreekkamer.

Crisis

Als wij niet direct bereikbaar zijn en u onmiddellijk behoefte heeft aan contact met een behandelaar, dan kunt u terecht bij uw eigen huisarts. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Zo nodig kunnen zij de crisisdienst inschakelen.

Acuut hulp nodig? Direct zelf de crisisdienst bellen 088-0113.

Waarneming bij vakantie of ziekte

Als uw behandelaar op vakantie gaat, kan een collega uw behandeling kortdurend overnemen, als dat nodig is.  Als uw behandelaar onverwacht (langer) ziek wordt, neemt een collega uw behandeling over. Alles in overleg met u als client.

Klachten

Hebt u vragen of klachten, laat het ons dan weten. Wij vinden het prettig als u dit met ons bespreekt. Misschien zijn er misverstanden ontstaan of bent u het met bepaalde zaken niet eens of ontevreden. 

Als u er met ons niet uitkomt, heeft u als client het recht een klacht in te dienen. U kunt naar ons bellen of een brief/email naar de praktijk schrijven. Als dat niet het gewenste resultaat geeft, kunt u contact opnemen met een vertoruwenspersoon van het AKJ (voor kind en jeugd), tel 088-5551000. Informatie over klachtenprocedures vindt u bij de volgende beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten: NIP en LVVP (zie websites hieronder).

Andere belangrijke websites:

  • www.emdr.nl met informatie over EMDR-behandelingen
  • www.vgct.nl met informatie over behandelingen met cognitieve gedragstherapie
  • www.lvvp.info LVVP, met informatie over de vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten, de klachtenregeling en de betalingsvoorwaarden die wij hanteren
  • www.psynip.nl  NIP, met informatie over onze beroepsvereniging, beroepscode en de klachtenregeling die wij hanteren
  • www.kenniscentrum-kjp.nl met informatie over psychiatrische stoornissen bij kinderen en jongeren
  • www.brainwiki.nl website voor jongeren met psychische problemen
  • www.vppe.nl website van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen/psychotherapeuten regio Eemland
  • www.balansdigitaal.nl de belangenvereniging voor ADHD e.a. contactstoornissen
  • www.autisme.nl de belangenvereniging voor autisme e.a. contactstoornissen


Locatie Tabaksteeg


Locatie Groepsekom