Psycho Praktijk Leusden

Psychologenpraktijk voor Generalistische Basis GGZ (BGGZ), Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en Jeugd GGZ. In onze praktijk behandelen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 

Op dit moment hebben wij helaas een lange wachtlijst. We nemen tot april 2020 geen nieuwe clienten meer aan. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en jongeren.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 033 49 50 974

Voor kinderen en jongeren verwijzen wij u naar andere praktijken via de website www.vppe.nl.

Voor volwassenen kunt u zoeken op de website van uw zorgverzekeraar of www.psyzorgeemland.nl of www.lvvp.info.

Update:  17 februari 2020

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

Hoofdvestiging
Groepsekom 22
3831 RH Leusden
Nevenvestiging
Gezondheidscentrum Tabaksteeg
(in Mediq Apotheek)
Willem Alexanderhof 1
3832 JN Leusden-Zuid