Psycho Praktijk Leusden

Psychologenpraktijk voor Generalistische Basis GGZ (BGGZ), Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en Jeugd GGZ. In onze praktijk behandelen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 

CORONA-beleid 2020:

Om clienten weer fysiek te zien hebben we de noodzakelijke maatregelen genomen volgens de RIVM richtlijnen: plexiglas spatschermen, afwisselende starttijden van de behandelingen om de wachtkamer zo veel mogelijk vrij te houden, afstand houden, geen handen schudden, desinfecterende gels, oppervlaktes schoonhouden en vaak de handen wassen.

Als u griepverschijnselen heeft (verkouden, keelpijn of koorts), graag telefonisch contact opnemen met de praktijk voor overleg. Het is dan mogelijk om te videobellen.

Als u een afspraak afzegt wegens gezondheidsklachten ontvangt u geen no show factuur.

Op dit moment hebben wij helaas weer een aanmeldingenstop voor volwassenen.  We nemen tot 1 december geen nieuwe volwassen clienten aan. Kinderen en jongeren tot 25 jaar kunnen wel aangemeld worden. 

Update:  12 oktober 2020

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

Hoofdvestiging
Groepsekom 22
3831 RH Leusden
Nevenvestiging
Gezondheidscentrum Tabaksteeg
(in Mediq Apotheek)
Willem Alexanderhof 1
3832 JN Leusden-Zuid