Psycho Praktijk Leusden

Psychologenpraktijk voor Generalistische Basis GGZ (BGGZ), Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en coaching. In onze praktijk behandelen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Vanwege een lange wachtlijst nemen we nu geen nieuwe volwassen clienten meer aan, wel kinderen en jeugd.

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 033 49 50 974

Voor kinderen en jeugd verwijzen wij u ook naar de website www.vppe.nl.
Voor volwassenen kunt u zoeken op de website van uw zorgverzekeraar of www.psyzorgeemland.nl of www.lvvp.info.

Update: 22 augustus 2018

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

Hoofdvestiging
Groepsekom 22
Leusden
Nevenvestiging
Gezondheidscentrum Tabaksteeg
(in Mediq Apotheek)
Willem Alexanderhof 1
Leusden-Zuid