Psycho Praktijk Leusden

Psychologenpraktijk voor Generalistische Basis GGZ (BGGZ), Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) en Jeugd GGZ. In onze praktijk behandelen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 

 

CORONA-beleid 2022:

Om clienten weer fysiek te zien hebben we de noodzakelijke maatregelen genomen volgens de RIVM richtlijnen: goede ventilatie, plexiglas spatschermen, afwisselende starttijden van de behandelingen om de wachtkamer zo veel mogelijk vrij te houden, afstand houden, geen handen schudden, desinfecterende gels, oppervlaktes schoonhouden en vaak de handen wassen. Als u naar de praktijk komt, graag een mondkapje dragen.

Als u griepverschijnselen heeft (verkouden, keelpijn of koorts), graag telefonisch contact opnemen met de praktijk voor overleg. Het is dan mogelijk om te videobellen of een telefonisch consult af te spreken.

Wij hebben nu een stop op aanmeldingen voor Gespecialiseerde GGZ behandelingen (SGGZ - lange behandelingen) en Kinderen en Jeugd (JGGZ). Wel kunt u zich aanmelden voor kortdurende behandeling (BGGZ).

Update:  20 januari 2022

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (Treeknormen).

Hoofdvestiging
Groepsekom 22
3831 RH Leusden
Nevenvestiging
Gezondheidscentrum Tabaksteeg
(in Mediq Apotheek)
Willem Alexanderhof 1
3832 JN Leusden-Zuid