Kosten

Kosten

Voor volwassenen vanaf 18 jaar is GGZ hulp onderverdeeld in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Onze praktijk biedt deze twee vormen van zorg. Afhankelijk van uw hulpvraag en de inschatting van uw huisarts cq verwijzer en onze behandelaar in de praktijk, ontvangt u zorg vanuit de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

In 2024 hebben wij contracten GGZ met alle zorgverzekeraars en hun onderliggende labels: CZ/OHRA/Nationale Nederlanden, Menzis/Anderzorg, VGZ (IZA/IZZ/UNIVE, e.a.), DSW/Stad Holland, Zilveren Kruis/ACHMEA/De Friesland/FBTO, Caresq, Zorg en Zekerheid, ENO/Salland, ASR/Ditzo en ONVZ. Op de websites van de zorgverzekeraars zijn wij te vinden onder de naam OPOS Gezondheidszorg Leusden bv.

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering exclusief uw Eigen Risico per kalenderjaar.

Generalistische Basis GGZ

De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek. Vermoedt de huisarts dat er een psychische (DSM-V) stoornis aanwezig is, dan kan de huisarts doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ als de inschatting is dat de zorg kortdurend zal zijn. Deze zorg zit in uw basispakket.

Gespecialiseerde GGZ

Deze zorg is een intensiever behandeltraject met een DSM-V stoornis voor volwassenen vanaf 18 jaar. U wordt behandeld zolang als nodig is. Ook deze zorg is opgenomen in uw basispakket.

Facturatie in het Zorgprestatiemodel (ZPM)

Per 2022 kent de GGZ een nieuw declaratiesysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM). Uw behandeling zal elke maand bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd met een overzicht van de consulten, zoals u dat gewend bent van de tandarts, huisarts of fysiotherapeut. U ziet op de rekening een overzicht wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Ook ziet u op de rekening de zorgvraagtypering (de zorgvraag en hulpinzet).

De behandelingen kunnen zijn: consulten diagnostiek, consulten behandeling, consulten MDO (intercollegiaal overleg) en consulten digitaal contact (email).

Voor verdere informatie, zie De Nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondsheidszorg

Jeugd GGZ

Vanaf 1 januari 2024 behandelen wij geen kinderen en jeugd tot 18 jaar meer. Behandelingen gestart in 2023 worden afgemaakt in 2024.

Particulier tarief

In 2024 bedraagt het particuliere tarief voor een psycholoog € 131,82 (Onverzekerde Zorg/OVP) per gesprek van 60 minuten, als de hulp niet onder de verzekerde zorg valt. Deze zorg zit niet in het basispakket van de zorgverzekering en facturen kunt u niet laten vergoeden door de zorgverzekering. 

Losse Intelligentie-onderzoeken voor volwassenen worden niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. U ontvangt hiervoor van ons een factuur voor de gemaakte contact- en werkuren.

Uw behandelaar kan u over de verschillende mogelijkheden informeren.

In 2024 brengen wij € 75,00 bij u in rekening, als u een afspraak binnen 2 werkdagen van te voren afzegt of niet verschijnt op een afspraak (no show).

Wij werken met de betalingsvoorwaarden van de LVVP. (zie bijlage >>)